ČESTITKA ZA POROKO - ZELENA ŠATULJA 
 
Šatulja s čestitko s prostorom za voščilo in bon oz. denar.